IBN Studio

IBN Studio je kuća koja se bavi nizom grafičkih, filoloških i IT usluga, među kojima prednjači izdavačka delatnost. Naš pristup izdavaštvu je drugačiji, a više o tome možete pročitati ovde. Od uredničkih usluga, preko lekture i korekture pa do preloma teksta i pripreme za štampu, možemo da odgovorimo na sve zahteve. Pored knjiga, IBN Studio se bavi i ostalim aspektima grafičke produkcije, poput izrade različitog štampanog ili reklamnog materijala – od ideje do štampe. Ovo podrazumeva memorandume, flajere, vizitkarte, brošure, kataloge i druge štampane forme. Možemo da odgovorimo i na zahteve za štampom velikog formata koji podrazumevaju brendiranje lokala, roll up banere i druge. Pojačan produkcionim mašinama za digitalnu štampu, IBN Studio je došao do mogućnosti da bude još fleksibilniji prema Vašim potrebama ili rokovima.

IBN Studio – Vaše pravo na kvalitetnu uslugu 

Naše IT usluge na prvom mestu obuhvataju izradu i održavanje web sajtova, Social Media marketing kao i brojne druge potrebe koji su podrška Vašem poslovanju. IBN Studio ima i bogato iskustvo u organizaciji i tehničkoj realizaciji velikog broja stručnih skupova. Od 2010. godine do danas, imali smo prilike da učestvujemo u realizaciji preko stotinu stručnih skupova. Prevodilačka delatnost kojom se IBN Studio bavi počiva na timu vrhunskih prevodilaca za engleski, ruski, francuski, španski jezik i italijanski jezik. Kao logičan dodatak, nameće se i copywriting, odnosno pisanje tekstova u svrhu reklamiranja proizvoda, posla, osobe, mišljenja ili ideje.

IBN TEKSTOVI

Pročitajte naše tekstove. Koncipirani su tako da Vas obaveste o temi i možda odgovore na pitanja koja imate.

IBN Studio - Vaše pravo na kvalitetnu uslugu

center
Izdavaštvo
Izdavačka delatnost IBN Studija je koncipirana tako da za potrebe svakog autora postoji adekvatno rešenje.
Grafičke usluge
IBN Studio poseduje kapacitete za celokupnu grafičku produkciju. Kontaktirajte nas ili pošaljite zahtev za ponudu.
Digitalna štampa
U IBN studiju ne smatramo da je digitalna štampa budućnost. Ona je sadašnjost. Saznajte više o našim kapacitetima i cenama.

IBN STUDIO NAŠI AUTORI

Pogledajte izdanja naših autora.

Sedište

Sastanci sa klijentima zakazuju se u štampariji.

Digitalna štamparija

Sastanci sa klijentima zakazuju se u štampariji.