flajer a4

Veoma značajnu ulogu u uspehu flajera igra dobro dizajnersko rešenje. Adekvatan i primeren dizajn može privući i zadržati pažnju potencijalnog klijenta, dok u suprotnom rezultat može biti automatsko bacanje u najbliži kontejner.

Flajer A4 trolist

Vrsta štampe: Digitalna kolor ili crno-bela

Preporučeni format: A4

Minimalna količina: 100

Dorada: Savijanje

Flajeri predstavljaju jedan od efikasnih načina za predstavljanje Vašeg brenda uopšte ili pojedinačne kampanje kao što je neka akcija, pojedinačan proizvod ili usluga. Format flajera praktično možete odabrati i sami prema svojim željama, ali treba napomenuti da nije loše držati se standardnih dimenzija kako bi cena bila povoljnija. Kod ove vrste flajera je važno da konačan format bude deljiv sa brojem preklapanja. flajer a4 flajer a4

Ova vrsta flajera nudi veću vidljivost jer ima elemente brošure ali na manjem prostoru. Mogućnosti organizacije prostora na samom flajeru su takve da je pogodan za isticanje većeg broja proizvoda ili usluga. Kako se sam flajer otvara mogu se utvrditi ključne tačke na koje će pogled prvo pasti i s tim u skladu plasirati informacija. flajer a4

Zahtev za ponudu