posteri štampa

Veoma značajnu komponentu postera čini dobro dizajnersko rešenje. Adekvatan, diskretan i primeren dizajn može značajno doprineti utisku poslovnosti.

Izbor ramova za postere je širok, ali kao optimalno rešenje preporučujemo aluklik ramove koji se izrađuju od aluminijuma, a posteri u njima se mogu lako i brzo menjati prema potrebi. Standardne veličine variraju od A4 do B1 formata. posteri štampa

Posteri štampa

Vrsta štampe: Digitalna ili solventna

Boja: Kolor ili crno-bela

Preporučeni format: od A3 do B1

Minimalna količina: 1

Teško da postoji konvencionalniji način brendiranja enterijera i eksterijera od postera. Kada je u pitanju enterijer, snažne motivacione poruke koje otelotvoruju vrednosti kompanije, uz efektnu grafiku, mogu doprineti snažnijem utisku kako zaposlenih tako i posetilaca. U eksterijeru posteri predstavljaju dobar način da se privuče pažnja na Vaš brend ili proizvode. posteri štampa

Tehnike štampe koje su zastpuljene kada su posteri u pitanju obuhvataju tabačnu digitalnu štampu, kao i ekosolventnu štampu velikog formata. Izbor dimenzija je praktično neograničen, osim kada je za postere predviđen ram. Tada se veličina postera upodobljava standardnim veličinama ramova. posteri štampa

Zahtev za ponudu