flajeri

Veoma značajnu komponentu flajera čini dobro dizajnersko rešenje. Adekvatan i primeren dizajn može privući i zadržati pažnju potencijalnog klijenta, dok u suprotnom rezultat može biti automatsko bacanje u najbliži kontejner.

Flajeri

Vrsta štampe: Digitalna kolor ili crno-bela

Preporučeni formati: A4, A5, A6

Minimalna količina: 100

Moguća dorada: Savijanje

Flajeri predstavljaju jedan od efikasnih načina za predstavljanje Vašeg brenda uopšte ili pojedinačne kampanje kao što je neka akcija, pojedinačan proizvod ili usluga. Format flajera praktično možete odabrati i sami prema svojim željama, ali treba napomenuti da nije loše držati se standardnih dimenzija kako bi cena bila povoljnija. Kod manjih tiraža razlika nije velika, ali na većim tiražima može biti značajna. digitalna stampa flajera

Nekada je očekivana povratna informacija od flajera bila 15%. Danas je taj procenat drastično niži ako se flajeri plasiraju široko,  zbog čega mi preporučijemo manje tiraže sa boljim ciljanjem podele flajera. digitalna stampa flajera

Zahtev za ponudu