Prikazani svi od ukupno 4 rezultata

Disciplinski postupak u ustanovama obrazovanja i vaspitanja

Disciplinski postupak u ustanovama obrazovanja i vaspitanja

Pitanje disciplinske odgovornosti u ustanovi obrazovanja i vaspitanja regulisano je Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Zakon razlikuje povrede zabrana i povrede obaveza, koje opet mogu biti lakše i teže. Osnovni cilj donošenja ovakvih mera jeste prepoznavanje ponašanja učenika koje može dovesti do lakših i težih povreda obaveza i zabrana, ali i propisivanje procedure koja će, u slučajevima da je do povrede došlo, garantovati postupak u kome su zaštićena prava svih strana u postupku.

Društveno-korisni odnosno humanitarni rad u ustanovama obrazovanja i vaspitanja

Društveno-korisni odnosno humanitarni rad u ustanovama obrazovanja i vaspitanja

Istraživanja, kao i raznovrsna iskustva iz prakse ukazuju da same ocene iz vladanja, kao i različite vaspitne i vaspitno-disciplinske mere koje su na raspolaganju školi nisu dovoljno efikasne i ne dovode u onoj meri u kojoj je potrebno do pozitivne promene ponašanja učenika. Nekada nemaju bilo kakvo pozitivno dejstvo, a dešava se i da deluju sasvim suprotno-utvrđuju nepoželjno ponašanje učenika i ono se ponavlja, a sve mere (od najblažih do najoštrijih) koje su na raspolaganju primenjuju se bez odgovarajućeg efekta.

Ekskurzije i nastava u prirodi

Ekskurzije i nastava u prirodi

Pred vama je treće izdanje priručnika posvećenog, stalnoj i teško zaobilaznoj temi ekskurzija i nastave u prirodi. Kao i prethodna izdanja i ovo uzdanje je nastalo kao posledica normativnog uređivanja ove oblasti obrazovanja i vaspitanja. Donošenje novih pravilnika o ekskurziji i nastavi u prirodi samo su povod da se ponovo pozabavimo ovom temom. I da pokušamo da vam na što jednostavniji način prikažemo sve novine koje oni donose. Takođe ćemo vam dati neke od instrukcija u vezi sa finansijskim obavezama škole pri organizaciji i realizaciji ekskurzije i nastave u prirodi. Tu su i neki primeri vršenja javne nabavke za ovu vrstu usluge.

sekretar ustanove

Sekretar ustanove – Prava obaveze i odgovornost

Novim Zakonom o osnovama sistema obra­zovanja i vaspitanja iz oktobra 2017. godine, između ostalog propisano je da pravne poslo­ve u ustanovi obavlja sekretar, da mora da ima obrazovanje iz oblasti pravnih nauka u skla­du sa članom 140. stav 1. ovog zakona i dozvo­lu za rad sekretara (u dalјem tekstu: licenca za sekretara), da se sekretar uvodi u posao i osposobljava za samostalan rad savladavanjem programa za uvođenje u posao i polaganjem is­pita za licencu za sekretara. Sekretaru – pripravniku direktor određuje mentora sa liste sekretara ustanova koju utvrdi školska uprava.