Disciplinski postupak u ustanovama obrazovanja i vaspitanja

Pitanje disciplinske odgovornosti u ustanovi obrazovanja i vaspitanja regulisano je Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Zakon razlikuje povrede zabrana i povrede obaveza, koje opet mogu biti lakše i teže. Osnovni cilj donošenja ovakvih mera jeste prepoznavanje ponašanja učenika koje može dovesti do lakših i težih povreda obaveza i zabrana, ali i propisivanje procedure koja će, u slučajevima da je do povrede došlo, garantovati postupak u kome su zaštićena prava svih strana u postupku.

Format:

100X200

Broj strana:

160

Povez:

Meki

Pismo:

Ćirilica

Godina izdanja:

2020.

Kategorije: , , Oznake:

Opis

Pitanje disciplinske odgovornosti u ustanovi obrazovanja i vaspitanja regulisano je Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Zakon razlikuje povrede zabrana i povrede obaveza, koje opet mogu biti lakše i teže. Osnovni cilj donošenja ovakvih mera jeste prepoznavanje ponašanja učenika koje može dovesti do lakših i težih povreda obaveza i zabrana, ali i propisivanje procedure koja će, u slučajevima da je do povrede došlo, garantovati postupak u kome su zaštićena prava svih strana u postupku.

Ovde je važno napomenuti da je u segmentu lakših povreda obaveza data autonomija ustanovama da same kroz opšti akt regulišu ovu oblast u skladu sa najboljim interesom ustanove kao celine, dok se za teže povrede mora voditi disciplinski postupak. Disciplinski postupak u ustanovama obrazovanja i vaspitanja

Naši autori su u ovoj brošuri želeli da čitaocu ponude celokupnu regulativu u ovoj oblasti kroz sistematizovan pregled, jasne definicije pojmova i modele akata koje mogu upotrebiti u celosti ili prilagoditi specifičnostima svoje ustanove. Ova brošura je, kao deo veće edicije posvećene nizu pitanja u ustanovama obrazovanja i vaspitanja (slična izdanja možete pogledati na našem sajtu iep.rs), napisana sa željom da na malom prostoru obezbedi sve potrebne informacije u datoj oblasti i da bude pouzdan podsetnik na Vašem stolu. Disciplinski postupak u ustanovama obrazovanja i vaspitanja

Disciplinski postupak za učenike vaspitno disciplinski postupak u skoli

Vaspitno disciplinski postupak u ustanovama obrazovanja i vaspitanja regulisan je članom 85 i članom 86 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS“ br.88/17, 27/2018- dr. zakoni, 10/19 i 6/20). Postupak se pokreće zaključkom direktora ustanove kada postoji osnovana sumnja da je učenik učinio težu povredu obaveze ili povredu zabrane. Disciplinski postupak u ustanovama obrazovanja i vaspitanja

O toku vaspitno- disciplinskog postupka vodi se zapisnik. Svako od učesnika u postupku mora da bude saslušan i da da izjavu. Učenik to čini u prisustvu roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika. Ukoliko se roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik, koji je uredno obavešten, ne odazove da prisustvuje vaspitno-disciplinskom postupku, direktor ustanove postavlja stručnog saradnika-psihologa, odnosno pedagoga da u postupku zastupa interese učenika i o tome odmah obaveštava centar za socijalni rad. Disciplinski postupak u ustanovama obrazovanja i vaspitanja

Disciplinski postupak za zaposlene

Zaposleni stupanjem na rad preuzima obaveze i dužnosti na radu i u vezi sa radom. Zaposleni su lično i kolektivno odgovorni za savesno izvršavanje radnih dužnosti i obaveza u radnom odnosu. Disciplinski postupak u ustanovama obrazovanja i vaspitanja

Zakon o radu u članu 15 propisuje obaveze zaposlenog: da savesno i odgovorno obavlja poslove na kojima radi, da poštuje organizaciju rada i poslovanja kod poslodavca, kao i uslove i pravila poslodavca u vezi sa ispunjavanjem ugovornih i drugih obaveza iz radnog odnosa, da obavesti poslodavca o bitnim okolnostima koje utiču ili bi mogle da utiču na obavljanje poslova utvrđenih ugovorom o radu, da obavesti poslodavca o svakoj vrsti potencijalne opasnosti za život i zdravlje i nastanak materijalne štete. Disciplinski postupak u ustanovama obrazovanja i vaspitanja

Disciplinski postupak u domu učenika i materijalna odgovornost

Disciplinska odgovornost učenika u domu učenika je odgovornost za povredu težih obaveza utvrđenih Zakonom o učeničkom i studentskom standardu i lakših povreda utvrđenih internim aktom doma.

Disciplinska odgovornost podrazumeva i odgovornost za povredu zabrane diskriminacije, nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja.

Materijalna odgovornost učenika je odgovornost za štetu koju učenik prouzrokuje ili pretrpi u vezi sa smeštajem i boravkom u domu.

Akta koja regulišu ovu oblast su, pre svega Zakon o učeničkom i studentskom standardu (Sl. glasnik RS br.18/2010,55/2013 27/18 i 10/2019), Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (Sl. glasnik RS br.88/17, 27/18), Poseban protokol o zaštiti dece i učenika od diskriminacije, nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, kao i interni akt doma. Disciplinski postupak u ustanovama obrazovanja i vaspitanja

Naša izdanja možete pogledati u našoj online knjižari.

Više informacija o ovom izdanju možete pronaći na sajtu izdavača ovde