Društveno-korisni odnosno humanitarni rad u ustanovama obrazovanja i vaspitanja

Istraživanja, kao i raznovrsna iskustva iz prakse ukazuju da same ocene iz vladanja, kao i različite vaspitne i vaspitno-disciplinske mere koje su na raspolaganju školi nisu dovoljno efikasne i ne dovode u onoj meri u kojoj je potrebno do pozitivne promene ponašanja učenika. Nekada nemaju bilo kakvo pozitivno dejstvo, a dešava se i da deluju sasvim suprotno-utvrđuju nepoželjno ponašanje učenika i ono se ponavlja, a sve mere (od najblažih do najoštrijih) koje su na raspolaganju primenjuju se bez odgovarajućeg efekta.

Format:

100X200

Broj strana:

150

Povez:

Meki

Pismo:

Ćirilica

Godina izdanja:

2019.

Kategorije: , , Oznake:

Opis

Vaspitna uloga škole je posebno važna, složena i zahtevna, naročito poslednjih decenija u vreme izuzetno dinamičnih društvenih promena. Obavljajući delatnost obrazovanja i vaspitanja škola treba da odgovori na brojne izazove.

Kroz ukupan rad u školi treba sistematično, kvalitetno i efikasno da se radi na usmeravanju ponašanja učenika u socijalno poželjnom smeru. Da bi takav pristup imao pozitivne efekte, osim ostalog, neophodno je da: Društveno-korisni odnosno humanitarni rad u ustanovama obrazovanja i vaspitanja drustveno korisni rad
• prožima sve oblike i sadržaje rada, aktivnosti i akcije u školi,
• budu uključeni svi zaposleni u skladu sa svojom ulogom, roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik učenika i sami učenici,
• postupanje svih bude jedinstveno i dosledno. Društveno-korisni odnosno humanitarni rad u ustanovama obrazovanja i vaspitanja drustveno korisni rad

Jedna od komponenti vaspitnog rada jeste i postupanje škole u situacijama kad učenik ne poštuje svoje obaveze, pravila ponašanja, druge učenike i nastavnike, kada krši zabrane, kada dođe do lakše ili teže povrede obaveze učenika. Taj aspekt rada i života učenika u školi obuhvaćen je terminom vladanje i ono se ocenjuje…

…Istraživanja, kao i raznovrsna iskustva iz prakse ukazuju da same ocene iz vladanja, kao i različite vaspitne i vaspitno-disciplinske mere koje su na raspolaganju školi nisu dovoljno efikasne i ne dovode u onoj meri u kojoj je potrebno do pozitivne promene ponašanja učenika. Nekada nemaju bilo kakvo pozitivno dejstvo, a dešava se i da deluju sasvim suprotno-utvrđuju nepoželjno ponašanje učenika i ono se ponavlja, a sve mere (od najblažih do najoštrijih) koje su na raspolaganju primenjuju se bez odgovarajućeg efekta.

To nam otvara brojna pitanja: Zbog čega se to dešava? Kako u suštini deluju vaspitno-disciplinske mere? Da li svim tim merama suzbijamo negativno a podstičemo pozitivno ponašanje? Da li nagrađujemo pozitivnu promenu-kako? Kako da na efikasan način postavimo granice i razvijamo pozitivno ponašanje? Kako da delujemo preventivno i predupredimo neželjena ponašanja i drugo. Društveno-korisni odnosno humanitarni rad u ustanovama obrazovanja i vaspitanja drustveno korisni rad

Kao deo aktivnosti u vezi sa jačanjem vaspitne uloge škole i sastavni deo vaspitnih i vaspitno-disciplinskih mera uvedena je obaveza učenika da obavlja društveno-korisni, odnosno humanitarni rad. Cilj je da se nepoželjno ponašanje menja u poželjno, neprihvatljivo u prihvatljivo, a neodgovorno u odgovorno.

Time se u škole uvodi restorativna disciplina čime se kod učenika razvija svest o sopstvenoj i odgovornosti drugih, o posledicama sopstvenog i ponašanja drugih i omogućava se umanjivanje, odnosno uklanjanje učinjene štete/posledica.

Za proces socijalizacije, razvijanje humanih vrednosti, saosećanja i međusobnog razumevanja, pozitivne klime/atmosfere u odeljenju/školi važno je što se popravljaju odnosi uključenih strana.

Tokom rada na razvijanju poželjnog ponašanja i konstruktivnog/nenasilnog rešavanja konflikata nastavnik, stručni saradnik, direktor primenjuje savetodavni rad, tehniku dijaloga, školsku i vršnjačku medijaciju i drugo što zahteva razvijanje njihovih kompetencija za ovakav rad.

To podrazumeva stručno usavršavanje u ovim oblastima kako bi se zaposleni osposobili za kvalitetan i pravilan pristup i da bi bili kompetentni za obavljanje svojih profesionalnih zadataka.

Više informacija o ovom izdanju možete pronaći na sajtu izdavača ovde