Ljubavne avanture kraljice Drage
i nesrećna sudbina kralja Aleksandra

Retko se dešava, ali je uvek lepo kada se pred nama nađe neobičan roman još neobičnije istorije. Štaviše, priča o samom romanu može biti zanimljiva koliko i sam roman.

Format:

B5, 24 cm

Broj strana:

812

Povez:

Tvrdi

Pismo:

Latinica

Godina izdanja:

2020.

Kategorije: , Šifra proizvoda: 978-86-515-1649-1 Oznake:

Opis

Poštovani čitaoče,

Pred tobom se nalazi jedan, u najmanju ruku, neobičan roman. Već sama priča o tome kako je ovaj roman došao do tebe postavlja više pitanja nego što nudi odgovora. Ljubica Čolaković, prevodilac ovog izdanja, našla je knjigu nepoznatog autora sasvim slučajno, na jednom stokholmskom buvljaku. Tekst koji je pročitala ju je do te mere oduševio da je poželela da sazna nešto više o njemu. Ljubavne avanture kraljice Drage i nesrećna sudbina kralja Aleksandra

Istorijat teksta

U kasnijoj prepisci sa švedskom Kraljevskom bibliotekom doći će do podatka da je originalno izdanje štampano 1903–1904. godine u 43 sveske po 24 strane. U isto vreme su štampana i dva izdanja u vidu romana. Godina prvog izdanja nam već govori nešto. Ako imamo u vidu obim dela, jasno je da je autor prionuo na pisanje neposredno posle majskog prevrata 1903. godine. Objaviti nešto za štampu nije ni danas posao koji se obavlja u kratkom roku, a kamoli onda.

Broj strana u sveskama srazmeran je štamparskim tabacima. Konkretno 24 strane čine tri tabaka, dok broj svezaka govori o tome da je roman po svoj prilici izlazio u nastavcima. I ovaj podatak ima svoj značaj. To je doba kada su još uvek i te kako bili popularni avanturistički romani u nastavcima koji su izlazili uz neke dnevne novine, kao prilog, ili u časopisima. Nekada su ta dela spadala u petparačku književnost, a nekada su tim putem svoj put do čitalaca nalazila i daleko kvalitetnija dela.

Ne zaboravimo, ser Artur Konan Dojl baš na ovakav način objavljuje avanture Šerloka Holmsa, a ima i drugih primera. Štaviše, ova vrsta književnosti je vremenom uspela da razvije svojevrsnu poetiku u smislu imanentnih zakonitosti žanra, što je aspekt kojim ćemo se baviti malo kasnije.

Iz Kraljevske biblioteke došao je još jedan podatak – roman je bio čitan, o čemu svedoči treće izdanje iz 1911. godine. Ako je tema poslednjih Obrenovića i njihovog tužnog kraja bila „zanatski zicer“, jer je u pitanju tema koja je uzburkala Evropu, podatak da je roman ponovo štampan čitavih sedam odosno osam godina kasnije govori u prilog tome da čitanost romana nije samo posledica dobrog odabira „vruće“ teme. Jasno je da u njemu postoje još neki kvaliteti.

Koji bi to kvaliteti bili?

Ono na šta sam naslov upućuje jesu tri moguća načina obrade ove teme: istorijski, pseudoistorijski ili kao delo čiste fikcije. Prvih desetak strana će, čak i osrednje obaveštenom čitaocu, reći da ovo nije istorijski roman. Još manje može biti primarna građa za događaje o kojima se pripoveda. Zavodljiva napomena u podnaslovu kako je ovo istorijski roman pisan prema beleškama jednog službenika dvora jeste upravo to – zavodljiva napomena.

Već na samom početku nam to postaje jasno. Upoznajemo Stefana Naumovića, jednog od glavnih junaka. Njegov istorijski ekvivalent bi bio pukovnik Mihajlo Naumović, kraljev ađutant i unuk Nauma Krnara, ličnog pratioca vožda Karađorđa u njegovim poslednjim danima. Mihajlo Naumović je i sâm poginuo u noći prevrata mada je bio zaverenik. Onaj koji ga je ubio nije znao da je Naumović na njihovoj strani.

Ovo je samo prva u nizu istorijskih nedoslednosti sa kojima ćemo se susretati tokom čitanja ovog romana. Kako čitaocu nećemo kvariti radost čitanja istoriografskom pedanterijom i nalaženjem brojnih nedoslednosti. Biće dovoljno da na ovom mestu samo zaključimo da bi službenik dvora morao znati tačan čin i ime kraljevog ađutanta. Ljubavne avanture kraljice Drage i nesrećna sudbina kralja Aleksandra

Šta nam dakle ovo govori?

Ovaj podatak možemo gledati na dva načina. Prvi je da nikakve beleške službenika dvora nisu postojale, da se autor obaveštavao iz sredstava informisanja i da je ovaj roman čista fikcija. Drugi, da su beleške postojale, da ih je autor konsultovao prilikom pisanja romana, ali da je svesno odstupio od njih sledeći upravo poetiku žanra u okviru koga piše. Koji bi način bio tačniji? Ljubavne avanture kraljice Drage i nesrećna sudbina kralja Aleksandra

Na to pitanje nije moguće dati konačan odgovor jer ne znamo ni ko je pisac. Još manje znamo da li je postojao navedeni službenik dvora. Ili da li su postojale njegove beleške. Možemo samo ići do granice koju logika dopušta kao verovatniju mogućnost. Sva je prilika da su nekakve beleške postojale i da se pisac njima služio. Kod onih likova gde je poetika žanra to dopuštala nema značajnijih razlika u odnosu na istoriju. Štaviše broj detalja kojima pisac raspolaže svakako ukazuje da se konsultovao sa nekim ko je bio upućen u događaje. Ljubavne avanture kraljice Drage i nesrećna sudbina kralja Aleksandra

Likovi i istorija

Lik pukovnika Mašina, opšte karakterne crte kralja i kraljice, kao i još nekih likova, mada prenaglašene i često stavljene u funkciju radnje, prilično odgovaraju onome što o njima znamo. Kada se odbiju elementi koji nalaže poetika ove vrste romana, ono što ostaje prilično je blisko istorijskim saznanjima koja su nam dostupna.

Prostije rečeno, informacije kojima autor raspolaže prevazilaze opšte znanje o događajima o kojima se pripoveda. Kao što je rečeno, ovu vrstu pogleda često ometa žanrovska nadgradnja samih likova, pa i događaja, no u osnovi se vidi da je pisac jako dobro obavešten. Na isti način bi se moglo objasniti upadljivo odsustvo samog Apisa ili Antonija Antića, pa i Đorđa Genčića. Ljubavne avanture kraljice Drage i nesrećna sudbina kralja Aleksandra

Prosto, fabula ovog tipa romana ne ostavlja prostor za njih, te su svesno odstranjeni. U istom ključu se može posmatrati i pitanje sa početka teksta, zašto Stefan, a ne Mihajlo Naumović? Možda zato što je Stefanu Naumoviću namenjen zadatak koji Mihajlo Naumović ne može da ispuni. Istorija mu to ne dozvoljava.

Kao protivteža javljaju se likovi za koje je odmah jasno da im u istoriografskom smislu tu nije mesto, ali svoje mesto u fabularnom toku i te kako imaju. Tome doprinose ne baš sasvim istorijski uverljive situacije i skoro pa filmske scene kojih je mnogo i koje su, žanrovski gledano, opšte mesto koje čitalačka publika očekuje.

Beleške anonimnog službenika dvora

Pitanje postojanja beleški može se dokazivati, odnosno njihovo postojanje može se braniti još jednim, naoko nepovezanim, podatkom. Obdukcioni list poslednjih Obrenovića pronađen je u Švedskoj, 1991. godine. Ljubavne avanture kraljice Drage i nesrećna sudbina kralja Aleksandra

Doktor Slobodan Savić, forenzičar, koji je te godine bio na specijalističkim studijama u Lundu, tokom jednog dežurstva primetio je u okviru jedne muzejske postavke, koju su imali u okviru institucije, papir na čijem je zaglavlju pisalo: „Ministarstvu unutrašnjih dela Kraljevine Srbije”, na francuskom jeziku. Ispostavilo se da je to originalni nalaz koji je doktor Savić uspeo da otkupi i donese u Srbiju. Ljubavne avanture kraljice Drage i nesrećna sudbina kralja Aleksandra

Ako je originalni obdukcioni nalaz završio u Švedskoj, nije teško zamisliti da ga je tamo doneo neko ko je bio blizak dvoru. Možda i neki službenik. Nije teško zamisliti ni da je taj neko imao beleške. Čak to ne mora nužno biti ni ista osoba, ali da postoji neka moguća veza između mogućeg vlasnika beleški o kojima autor govori i putovanja originalnog obdukcionog nalaza, može se verovati. Ljubavne avanture kraljice Drage i nesrećna sudbina kralja Aleksandra

Otuda, ovaj se roman izvesno može smatrati pseudoistorijskim romanom, koji sa istoriografijom koketira onoliko koliko autor to želi i koliko žanr to dozvoljava. Istorija je izvesno u funkciji fabule i nema primat, ali obaveštenost autora svedoči o nekoj bližoj vezi od prosečnog praćenja tog nemilog događaja. Kao dodatnu retkost možemo navesti i simpatije samog autora prema zaverenicima. Slabo je ko u tadašnjoj Evropi imao sluha za zaverenike.

Njihov je čin, naročito zbog odnosa prema već pokojnom kraljevskom paru, smatran zverskim. Čak i kada se određene prenaglašene osobine koje se, istina u daleko manjoj meri, vezuju za kraljicu Dragu uzmu u obzir, one odgovaraju opštoj percepciji kraljice koju su savremenici imali. Ljubavne avanture kraljice Drage i nesrećna sudbina kralja Aleksandra

Jezik u romanu

Treće pitanje u vezi sa ovim romanom jeste jezik kojim je pisan, a sa njime i stil. Ono što imamo dostupno kao original pisano je starim švedskim jezikom koji više nije u upotrebi. Kako je prevodilac ovog romana i sama rekla, njoj je taj jezik bio u izvesnoj meri barijera. Njena želja da ostane verna originalu i da savremenom čitaocu prenese duh onih vremena primetna je u izrazu. Tu se opet možemo baviti mentalnom gimnastikom. Ljubavne avanture kraljice Drage i nesrećna sudbina kralja Aleksandra

Može se pretpostaviti da beleške nepoznatog službenika dvora nisu pisane na švedskom. To bi dakle značilo da su vlasnik beleški i autor komunicirali jezikom koji nije ni srpski ni švedski jer neko ko je tek došao u Švedsku (uzevši u obzir godinu prvog objavljivanja) verovatno nije znao švedski, a sâm autor verovatno nije znao srpski. Dakle, komunicirali su trećim jezikom ili koristili prevodioca. Još treba napomenuti da ni današnji srpski ne zvuči u potpunosti kao srpski sa početka dvadesetog veka.

Ovo znači da je tekst koji dolazi do nas prošao kroz nekoliko filtera, gde je svaki od filtera ponešto dodao i oduzeo. Ne želeći da oduzimamo više nego što je neophodno od originalnog izdanja i uz neznatne redakcijske intervencije, odlučili smo da je uputnije da ne upodobljavamo jezik ovog dela pokušaju da zvuči kao srpski sa početka prošlog veka, već da zadržimo duh onog vremena i dijaloge koji su, opet, tipični za ovaj žanr. Ljubavne avanture kraljice Drage i nesrećna sudbina kralja Aleksandra

Autor je i pored svih pokušaja da ga otkrijemo ostao nepoznat. Ko god bio, verujemo da bi bio zadovoljan što njegovo delo nakon više od jednog veka ponovo dolazi u ruke čitalaca. Ljubavne avanture kraljice Drage i nesrećna sudbina kralja Aleksandra

Stoga, ako ste spremni da uživate u romanu u kome istorija tiho progovara kroz avanturu ili roman u kome je avantura zaodenuta plaštom istorije, čitajte dalje. Nećete se pokajati. Ljubavne avanture kraljice Drage i nesrećna sudbina kralja Aleksandra

Izdavač ovog sjajnog romana je Prometej, dok je IBN učestvovao u tehničkom kapacitetu. Svoj primerak ovog izdanja možete poručiti ovde.

Naša izdanja možete pogledati u našoj online knjižari.

Ljubavne avanture kraljice Drage i nesrećna sudbina kralja Aleksandra Ljubavne avanture kraljice Drage i nesrećna sudbina kralja Aleksandra  Ljubavne avanture kraljice Drage i nesrećna sudbina kralja Aleksandra Ljubavne avanture kraljice Drage i nesrećna sudbina kralja Aleksandra Ljubavne avanture kraljice Drage i nesrećna sudbina kralja Aleksandra