sta je digitalna stampa

Šta je digitalna štampa

Šta je digitalna štampa? U najkraćem, digitalna štampa je tehnika štampe koja direktno povezuje računar na kome se radi priprema sa mašinom koja štampa. Postoje dve vrste ovakvog povezivanja: prva je Computer to plate što je zapravo način kreiranja ploča za ofset štampu – dakle tehnološka inovacija koja se naslanja na stariju ofset štampu. Druga…

kako objaviti knjigu u srbiji

Kako objaviti knjigu u Srbiji?

Kako objaviti knjigu u Srbiji? Svi koji pišu žele da objave ili se makar nadaju da će jednoga dana objaviti knjigu. Pošto je u pitanju ozbiljan poduhvat logično je pretpostaviti da je i pitanje finansiranja tog poduhvata ozbiljno. Donekle, ova logika stoji. Suštinski postoje tri i po puta kojima je moguće ostvariti ovaj cilj. kako…