Prevodi

     Prevod je prenos poruke ili značenja teksta na izvornom jeziku ekvivalentnim sredstvima drugog jezika. Jednostavnije rečeno, dobar prevod nije samo verna slika originala, zamena jedne reči na jednom jeziku odgovarajućom reči na drugom jeziku. Dobar prevod mora da prenese i duh, odnosno intenciju originalnog teksta na način koji je shvatljiv i razumljiv čitaocu na drugom jeziku. Prevod podrazumeva bogat leksički fond kako jezika sa kojeg se prevodi, tako i jezika na koji se prevodi. Dobar prevod može biti samo onaj u kome je uhvaćena svaka finesa u izrazu i verno preneta na drugi jezik. Pravi je prevod ujednačen sa originalom u stilsko-formalnom smislu. Poznavanje stranog jezika, pa čak ni kada je to poznavanje veoma dobro, i dalje nije garancija dobrog prevoda. Stoga, prepustite ovaj posao profesionalcima.

IBN Studio za grafički dizajn i druge usluge svojim klijentima nudi mogućnost prevoda sa i na sledeće strane jezike:

– Engleski

– Ruski

– Španski

– Francuski

– Italijanski

Sedište

Sastanci sa klijentima zakazuju se u štampariji.

Digitalna štamparija

Sastanci sa klijentima zakazuju se u štampariji.