Lektura i korektura

Lektor je reč latinskog porekla u značenju: „čitalac, čitač, predavač jezika”. Svoje značenje je menjala da bi se danas ustalila i označava onoga koji pregleda i po potrebi popravlja tekstove pre nego što će otići u dalju upotrebu. Pa ipak, reklo bi se da većina nas pre sluti šta je posao lektora nego što to izvesno zna. Naša reč za taj posao bi bila jezikoslovac. Dakle, neko ko se jezikom bavi na stručnoj i naučnoj osnovi, neko ko poznaje pravila i normativnu gramatiku srpskoga jezika, neko ko je po svom obrazovanju daleko više od prosečnog govornika. Zamislite da čitate novine, bilo koje novine. Koliko puta Vam je neka greška zasmetala? Nema znakova interpunkcije ili nisu pravilno upotrebljeni? Neadekvatan gramatički oblik? Nešto vas u datoj rečenici „žulja”, ali ni sami ne znate šta. Sada zamislite da neko drugi na takav način čita nešto što ste Vi napisali. Pismenost je prvi odraz naše kulture. U današnje vreme čini se da ovakvih grešaka ima više neko ikada, mada to nije tačno. Samo je vidljivije. Tastature, ekrani na dodir, prediktivni unos teksta na većini uređaja i slične tehnološke inovacije ubrzale su pisanje do mere da je teško pratiti sopstveno pisanje, čak i kada imamo adekvatno jezičko predznanje. I zapamtite: niko nikada nije uspešno lektorisao sopstveni tekst.

Korektor zapravo radi slično što i lektor. Korektura je „dodatna” lektura, odnosno pretposlednja provera teksta pred štampu ili objavljivanje u nekom drugom obliku. Do pre samo dvadesetak godina ozbiljne izdavačke kuće imale su sledeću hijerarhiju: urednik, lektor, slovoslagač, korektor, urednik. Ovakvim načinom rada mogućnost grešaka bila je svedena na minimum. Danas, kada se sve odvija daleko brže, neretko mislimo da ovi koraci nisu od prevelike važnosti. Pa ipak, često čitamo izdanja u kojima ima grešaka. U IBN Studiju za grafički dizajn i druge usluge ulogu urednika, odnosno onoga koji daje poslednju reč, ima sam klijent. Sirov tekst odlazi kod lektora, a potom na prelom, odnosno pripremu za štampu, potom se vraća na korekturu i tek onda odlazi na odobrenje kod urednika, odnosno klijenta. Naš cilj je da klijent bude apsolutno zadovoljan, a da ga pritom činjenica da postoje praktično dva lektora ne košta dodatno.

IBN Studio za grafički dizajn i druge usluge svojim klijentima nudi usluge profesionalne lekture po veoma prihvatljivim cenama.