Grafički dizajn

Jednom je neko rekao da pravi dizajn nastaje ne kada dodamo sve što bi nam lepo izgledalo, već kada oduzmemo suvišno. Grafički oblici komunikacije se brže i duže pamte u odnosu na tekst. Ipak, grafika ima svoja ograničenja: ograničena je količina informacija koju na ovaj način možete preneti. Zadatak grafičkog dizajna jeste, dakle, da vizuelnim efektima privuče pažnju primaoca poruke, ureže u njegovo pamćenje osnovni podatak, dok je za detalje zadužen prateći tekst, ukoliko za njim ima potrebe. Logotip, primera radi, ima zadatak da stvori asocijaciju na željeni predmet. U tome veliku ulogu igra izbor boja, njihov raspored i upotreba, čitava vizuelna kompozicija. U današnjem svetu zelena boja automatski budi asocijaciju na nešto ekološko. Logotip mora biti ikonički znak jer se ikonički znakovi, usled načina na koji pamtimo, najbrže i najlakše smeštaju iz kratkoročne u dugoročnu memoriju. Sam dizajn mora biti upodobljen predmetu na koji se odnosi i to tako da bude idealna podloga na kojoj se svojstva datog predmeta bolje ističu. Najjednostavnije rečeno, zadatak dobrog dizajna jeste da skrene pažnju, ali da pritom ne bude nametljiv jer bi to proizvelo kontraefekat.

IBN Studio za grafički dizajn i druge usluge svojim klijentima nudi usluge grafičkog dizajna brzo, kvalitetno i povoljno. U te usluge spada:

– Izrada likovno-grafičkih rešenja

– Kreiranje logotipova

– Kreiranje korporativnog identiteta, odnosno upodobljavanje vizuelno-grafičkog izgleda celokupnog materijala jedinstvenom obrascu po kojem je klijent prepoznatljiv.

– Kreiranje promotivnog materijala kao što su vizitkarte, flajeri, memorandumi, brošure i slično.

Sedište

Sastanci sa klijentima zakazuju se u štampariji.

Digitalna štamparija

Sastanci sa klijentima zakazuju se u štampariji.