Copywriting

Kopirajteri, ili pisci reklamnih tekstova, jesu ljudi koji pišu tekstove u svrhu reklamiranja proizvoda, posla, osobe, mišljenja ili ideje. Primalac ovakve poruke (čitalac, slušatelj itd.) trebalo bi posle njenog prijema da poželi da kupi proizvod ili usvoji tačku gledišta koju tekst zastupa. Sa primerima se susrećemo svakodnevno, od reklama u vizuelnim medijima, preko oglasa i tekstova u štampanim medijima, pa do internet sadržaja. Biti kopirajter znači vladati rečima do te mere da snagom napisanog ili izgovorenog teksta možete da pridobijete onoga koji čita ili sluša za ideju o kojoj govorite ili ste pisali. Neko ciničan bi mogao reći da je kopirajting zapravo oblik manipulacije, što nije tačno. Kopirajting je skretanje pažnje na neki proizvod, posao, osobu, mišljenje ili ideju sa ciljem da osoba kojoj je poruka upućena počne da razmišlja o toj poruci. Kada je primalac poruke svestan da, eto, i to postoji, znaće i sam da tu informaciju upotrebi shodno svojim potrebama. Nikakva reklama, pa ni kopirajting, ne može da stvori kvalitet tamo gde ga nema, ali to i nije zadatak. Zadatak je da istakne baš Vaš proizvod, posao, ličnost, mišljenje ili ideju i odvoji ga od drugih sličnih i postavi Vašu poruku u centar pažnje. IBN Studio za grafički dizajn i druge usluge  tu je da ovom cilju doprinese.

Sedište

Sastanci sa klijentima zakazuju se u štampariji.

Digitalna štamparija

Sastanci sa klijentima zakazuju se u štampariji.