Usluge

Grafički dizajn

Jednom je neko rekao da pravi dizajn nastaje ne kada dodamo sve što bi nam lepo izgledalo, već kada oduzmemo suvišno. Grafički oblici komunikacije se brže i duže pamte u odnosu na tekst. Ipak, grafika ima svoja ograničenja: ograničena je količina informacija koju na ovaj način možete preneti. Zadatak grafičkog dizajna jeste, dakle, da vizuelnim efektima privuče pažnju primaoca poruke, ureže u njegovo pamćenje osnovni podatak, dok je za detalje zadužen prateći tekst, ukoliko za njim ima potrebe.

“There are three responses to a piece of design – yes, no, and WOW! – Milton Glaser.

Logotip, primera radi, ima zadatak da stvori asocijaciju na željeni predmet. U tome veliku ulogu igra izbor boja, njihov raspored i upotreba, čitava vizuelna kompozicija. U današnjem svetu zelena boja automatski budi asocijaciju na nešto ekološko. Logotip mora biti ikonički znak jer se ikonički znakovi, usled načina na koji pamtimo, najbrže i najlakše smeštaju iz kratkoročne u dugoročnu memoriju.

Sam dizajn mora biti upodobljen predmetu na koji se odnosi i to tako da bude idealna podloga na kojoj se svojstva datog predmeta bolje ističu. Najjednostavnije rečeno, zadatak dobrog dizajna jeste da skrene pažnju, ali da pritom ne bude nametljiv jer bi to prozivelo kontraefekat.

IBN Studio za grafički dizajn i druge usluge svojim klijentima nudi usluge grafičkog dizajna brzo, kvalitetno i povoljno. U te usluge spada:

– Izrada likovno-grafičkih rešenja
– Kreiranje logotipova
– Kreiranje korporativnog identiteta, odnosno upodobljavanje vizuelno-grafičkog izgleda celokupnog materijala jedinstvenom obrascu po kojem je klijent prepoznatljiv.
– Kreiranje promotivnog materijala kao što su vizitkarte, flajeri, memorandumi, brošure i slično.

Prelom teksta i priprema za štampu

Prelom teksta deluje kao jednostavna stvar. Na kraju krajeva, kliknete na jednu od ikonica u wordu i eto, tekst je prelomljen. Ili nije?

Svaki je tekst prvenstveno namenjen čitanju. Koliko puta Vam se dogodilo da čitajući nešto osetite umor posle samo nekoliko redova? Ili da vidite nešto što prelepo izgleda, ali Vam je čitanje mučno? Problem je u tome što neki grafički dizajneri neretko zaborave da taj tekst neko mora da čita, da to nije samo vizuelno-grafički element onoga što su stvorili. Postoje pravila organizacije teksta kojima se omogućava da korisnik čita dati tekst bez prevelikog umaranja. Od izbora fontova preko organizacije redova i pasusa pa sve do konačnog izgleda prelomljenog teksta postoje koraci kojima se omogućava prijatan grafički izgled koji ne remeti čitanje.

IBN Studio – Vaše pravo na kvalitetnu uslugu

Priprema za štampu odnosi se na onaj deo posla koji će obezbediti da ono što vidite na monitoru ili papiru zaista i izađe iz štampe u željenom obliku. Računari, na kojima se obavlja najveći deo posla, ne funkcionišu na isti način kao štamparske mašine. Ono što vidite na ekranu, verovatno neće isto izgledati kao odštampani materijal. Takođe, sama tehnologija štampe ima svoja pravila po kojima se mora raditi priprema. Ukoliko se ispune ovi preduslovi konačan proizvod biće zadovoljavajućeg kvaliteta, a za to su potrebni znanje i iskustvo.

IBN Studio za grafički dizajn i druge usluge obavljaće ove poslove za Vas, brzo, kvalitetno i povoljno.

Lektura i korektura

Lektor je reč latinskog porekla u značenju: „čitalac, čitač, predavač jezika”. Svoje značenje je menjala da bi se danas ustalila i označava onoga koji pregleda i po potrebi popravlja tekstove pre nego što će otići u dalju upotrebu. Pa ipak, reklo bi se da većina nas pre sluti šta je posao lektora nego što to izvesno zna. Naša reč za taj posao bi bila jezikoslovac. Dakle, neko ko se jezikom bavi na stručnoj i naučnoj osnovi, neko ko poznaje pravila i normativnu gramatiku srpskoga jezika, neko ko je po svom obrazovanju daleko više od prosečnog govornika.

Zamislite da čitate novine, bilo koje novine. Koliko puta Vam je neka greška zasmetala? Nema znakova interpunkcije ili nisu pravilno upotrebljeni? Neadekvatan gramatički oblik? Nešto vas u datoj rečenici „žulja”, ali ni sami ne znate šta. Sada zamislite da neko drugi na takav način čita nešto što ste Vi napisali. Pismenost je prvi odraz naše kulture. U današnje vreme čini se da ovakvih grešaka ima više neko ikada, mada to nije tačno. Samo je vidljivije. Tastature, ekrani na dodir, prediktivni unos teksta na većini uređaja i slične tehnološke inovacije ubrzale su pisanje do mere da je teško pratiti sopstveno pisanje, čak i kada imamo adekvatno jezičko predznanje. I zapamtite: niko nikada nije uspešno lektorisao sopstveni tekst.

“Editing might be a bloody trade, but knives aren’t the exclusive property of butchers. Surgeons use them too." –  Blake Morrison

Korektor zapravo radi slično što i lektor. Korektura je „dodatna” lektura, odnosno pretposlednja provera teksta pred štampu ili objavljivanje u nekom drugom obliku. Do pre samo dvadesetak godina ozbiljne izdavačke kuće imale su sledeću hijerarhiju: urednik, lektor, slovoslagač, korektor, urednik. Ovakvim načinom rada mogućnost grešaka bila je svedena na minimum. Danas, kada se sve odvija daleko brže, neretko mislimo da ovi koraci nisu od prevelike važnosti. Pa ipak, često čitamo izdanja u kojima ima grešaka.

U IBN Studiju za grafički dizajn i druge usluge ulogu urednika, odnosno onoga koji daje poslednju reč, ima sam klijent. Sirov tekst odlazi kod lektora, a potom na prelom, odnosno pripremu za štampu, potom se vraća na korekturu i tek onda odlazi na odobrenje kod urednika, odnosno klijenta. Naš cilj je da klijent bude apsolutno zadovoljan, a da ga pritom činjenica da postoje praktično dva lektora ne košta dodatno.

IBN Studio za grafički dizajn i druge usluge svojim klijentima nudi usluge profesionalne lekture po veoma prihvatljivim cenama.

Prevodi

Prevod je prenos poruke ili značenja teksta na izvornom jeziku ekvivalentnim sredstvima drugog jezika. Jednostavnije rečeno, dobar prevod nije samo verna slika originala, zamena jedne reči na jednom jeziku odgovarajućom reči na drugom jeziku. Dobar prevod mora da prenese i duh, odnosno intenciju originalnog teksta na način koji je shvatljiv i razumljiv čitaocu na drugom jeziku. Prevod podrazumeva bogat leksički fond kako jezika sa kojeg se prevodi, tako i jezika na koji se prevodi. Dobar prevod može biti samo onaj u kome je uhvaćena svaka finesa u izrazu i verno preneta na drugi jezik. Pravi je prevod ujednačen sa originalom u stilsko-formalnom smislu. Poznavanje stranog jezika, pa čak ni kada je to poznavanje veoma dobro, i dalje nije garancija dobrog prevoda. Stoga, prepustite ovaj posao profesionalcima.

IBN Studio za grafički dizajn i druge usluge svojim klijentima nudi mogućnost prevoda sa i na sledeće strane jezike:

– Engleski
– Ruski
– Španski
– Francuski
– Italijanski

Copywriting

Kopirajteri, ili pisci reklamnih tekstova, jesu ljudi koji pišu tekstove u svrhu reklamiranja proizvoda, posla, osobe, mišljenja ili ideje. Primalac ovakve poruke (čitalac, slušatelj itd.) trebalo bi posle njenog prijema da poželi da kupi proizvod ili usvoji tačku gledišta koju tekst zastupa. Sa primerima se susrećemo svakodnevno, od reklama u vizuelnim medijima, preko oglasa i tekstova u štampanim medijima, pa do internet sadržaja. Biti kopirajter znači vladati rečima do te mere da snagom napisanog ili izgovorenog teksta možete da pridobijete onoga koji čita ili sluša za ideju o kojoj govorite ili ste pisali. Neko ciničan bi mogao reći da je kopirajting zapravo oblik manipulacije, što nije tačno.

“When I write an advertisement, I don’t want you to tell me that you find it ‘creative.’ I want you to find it so interesting that you buy the product.” – David Ogilvy

Kopirajting je skretanje pažnje na neki proizvod, posao, osobu, mišljenje ili ideju sa ciljem da osoba kojoj je poruka upućena počne da razmišlja o toj poruci. Kada je primalac poruke svestan da, eto, i to postoji, znaće i sam da tu informaciju upotrebi shodno svojim potrebama. Nikakva reklama, pa ni kopirajting, ne može da stvori kvalitet tamo gde ga nema, ali to i nije zadatak. Zadatak je da istakne baš Vaš proizvod, posao, ličnost, mišljenje ili ideju i odvoji ga od drugih sličnih i postavi Vašu poruku u centar pažnje. IBN Studio za grafički dizajn i druge usluge  tu je da ovom cilju doprinese.

Tehnička podrška na stručnim skupovima

IBN Studio, sa bogatim iskustvom u organizaciji i tehničkoj realizaciji velikog broja stručnih skupova, može da Vam ponudi i ovu vrstu usluge. Od 2010. godine do danas, imali smo prilike da učestvujemo u  realizaciji preko stotinu stručnih skupova u organizaciji Instituta za ekonomiju i pravo, kao i Društva za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja. Naš doprinos se ogledao u tehničkim pitanjma koja su, prema potrebama klijeta i samog skupa, varirale od obezbeđivanja minimalnih ili optimalnih uslova, pa do složenijih zahteva koji su podrazumevali i live stream samog skupa.

Pogledajte neke od skupova koje smo realizovali ovde

Kada o ovome pričamo, ne mislimo da bi trebalo da nas angažujete zato što znamo i možemo da obezbedimo štampani materijal, tehniku i tome slične detalje – ima puno sveta koji to ume sa solidnim uspehom. Možda ćete morati da angažujete više pojedinaca za svaki segment, ali ni to nije smak sveta. Zašto bi, dakle, trebalo da angažujete nas? Zato što sa sobom donosimo iskustvo tima koji to radi jako dugo. Ukoliko sami nemate iskustva u organizaciji skupova, mi smo pravo rešenje. Sa nama dobijate predloge i sugestije proistekle iz iskustva. Ukoliko već imate iskustva, mi smo saradnici kojima ne morate da objašnjavate svaki detalj. Sa nama ne morate da se bavite mikro menadžmentom.

IBN Studio takođe može da Vam ponudi i click2print usluge.

Web design

Mnogi od nas će se složiti da su u svakom poslu kamen temeljac svakog odnosa sa klijentima prvi utisak i preporuka. Dok se preporuka bazira na posledici, dakle Vašem odnosu prema poslu i klijentu odnosno stvarima nad kojima imate potpunu kontrolu i sve zavisi od Vas, prvi utisci su nešto komplikovaniji. Najpre, ne možete ostaviti prvi utisak dva puta. Drugo, najčešće nismo ni svesni kakav prvi utisak ostavljamo. Štaviše, Vi ste svoj prvi utisak ostavili i pre nego što ste postali svesni da taj i taj klijent uopšte i postoji.

Najčešći načini ostavljanja prvog utiska su vizitkarte i sajt. Zašto? Inicijalni kontakt može biti direktan u smislu davanja vizitkarte potencijalnom klijentu (o čemu više možete saznati ovde) ili, što je sve češći slučaj, indirektan. Neko će se zainteresovati za nešto što je u Vašem delokrugu, pretraživaće internet i u nekom trenutku doći do Vas.

Svesno ili ne, klijent prve zaključke o Vašoj firmi donosi već na tom koraku. Utisak je formiran.

Više možete pročitati ovde

Sedište

Sastanci sa klijentima zakazuju se u štampariji.

Digitalna štamparija

Sastanci sa klijentima zakazuju se u štampariji.