Standardi kvaliteta rada ustanove
Vrednovanje kvaliteta rada ustanove

Pravilnik je donet i uz Pravilnik o vrednovanju kvaliteta rada ustanova punu primenu će doživeti početkom školske 2019/2020 godine. Potrebno je do tada izraditi nove priručnike za vrednovanje i samovrednovanje sa listama dokaza kvaliteta, pojmovnikom i instrumentima za procenu pojedinih aspekata rada ustanove.

Format:

100X200

Broj strana:

80

Povez:

Meki

Pismo:

Ćirilica

Godina izdanja:

2019.

Kategorije: , , Oznake:

Opis

Novi Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (oktobar 2017.) postao je u još većoj meri podrška i promocija osiguranja kvaliteta, samovrednovanja, spoljašnjeg vrednovanja kao i isticanje značaja ovih procesa i suštinske participacije svih ciljnih grupa u obrazovno-vaspitnom i vaspitno-obrazovnom procesu. Ključne izmene u odnosu na prethodni sistemski zakon kao što su novi ciljevi i ishodi obrazovanja, novi zahtevi za ustanove, pravne posledice za direktora i nastavnika u vezi sa spoljašnjim vrednovanjem nametali su potrebu donošenja novog podzakonskog akta u vezi sa standardima kvaliteta rada ustanove. Tome treba dodati i rezultate sedmogodišnje primene standarda koji su ukazivali na to da postoji potreba za intervencijom u pojedinim elementima okvira kvaliteta kao što su ekspertske analize, empirijske provere i statistički pokazatelji.

Cilj revizije standarda kvaliteta rada ustanova bilo je unapređivanje postojećeg koncepta koji je bio baziran na tri nivoa opisa kvaliteta: oblasti kvaliteta, standardi kvaliteta u okviru oblasti i pokazatelji u okviru standarda. Pored ovoga trebalo je pred ustanove postaviti jasne zahteve, u kom pravcu treba da se razvija. Novim Pravilnikom se primenjuje isti okvir kvaliteta u samovrednovanju i spoljašnjem vrednovanju.

Standardi kvaliteta čine osnov rada svake ustanove u sistemu obrazovanja i vaspitanja, dok vrednovanje kvaliteta rada daje objektivan uvid koji omogućava da daljim podizanjem nivoa rada u ustanovi omogućimo njeno bolje funkcionisanje.

Više informacija o ovom izdanju možete pronaći na sajtu izdavača ovde