Licenca za direktore
Stalno stručno usavršavanje

Princip stalnog stručnog usavršavanja odavno je usvojen, a od zaposlenih u ustanovama obrazovanja i vaspitanja se očekuje da svoja znanja, veštine i kompetencije nadograđuju u skladu sa potrebama sistema.

Format:

100X200

Broj strana:

140

Povez:

Meki

Pismo:

Ćirilica

Godina izdanja:

2018.

Kategorije: , , Oznake:

Opis

Nakon više od petnaest godina, kada je prvi put u Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja propisana obaveza obuke i polaganja ispita za direktora ustanove, Ministar je doneo Pravilnik o programu obuke i polaganju ispita za licencu za direktora ustanove obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 63) od 17. avgusta 2018. Ovim Pravilnikom su konačno stvoreni uslovi da direktori ustanova ispune obavezu koja im je propisana još davne 2003. godine. U ovom tekstu ćemo vas, na početku, podsetiti na sva rešenja u Zakonu, u vezi sa obukom i ispitom za direktore, od 2003. do 2017. godine, odnosno do objavljivanja Pravilnika 2018. godine.

Prvi put je propisana obaveza pohađanja i proveru savladanosti obuke za direktora ustanove, članom 58. stav 2, 4 i 11. Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 62/2003).

„Za direktora škole može da bude izabrano lice koje ima visoko obrazovanje, licencu za nastavnika, pedagoga ili psihologa, savladan odgovarajući akreditovan program obuke za direktora ustanove i najmanje pet godina radnog staža u oblasti obrazovanja i vaspitanja”.

„Bliže uslove za izbor direktora, vrstu obrazovanja, standarde znanja, veština i sposobnosti za direktora, način i postupak provere savladivosti programa obuke za direktora i organ uprave pred kojim se utvrđuje njegova savladanost, kao i obrazac uverenja o savladanom programu obuke – propisuje ministar“.

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 58/2004) stavu 4. Izmenjen je tako što je obaveza direktora ustanove da ima: „savladan odgovarajući akreditovan program obuke“ zamenjena obavezom da ima položen ispit za direktora ustanove. Stav 11. Koji je u novom Zakonu o izmenama i dopunama postao stav 10. propisano je da: „Bliže uslove za izbor direktora, vrstu obrazovanja za direktora, način i postupak za polaganje ispita za direktora, organ uprave pred kojim se polaže ispit, obrazac uverenja o položenom ispitu, troškove polaganja ispita, naknade za rad članova komisije i ostala pitanja u vezi sa polaganjem ispita za direktora, propisuje ministar.”

Više informacija o ovom izdanju možete pronaći na sajtu izdavača ovde