Cenovnik

Cenovnik

Usluge koje pruža IBN Studio za grafički dizajn i druge usluge specifične su po svojoj prirodi jer umnogome zavise od samog materijala, odnosno posla.

Zato Vas molimo da ovaj cenovnik shvatite kao okviran, a da za svaki konkretan posao pošaljete zahtev za ponudu preko našeg imejla ili kontakt forme na sajtu.

Svaka sledeća usluga koju odaberete da radite preko nas podrazumeva popust. Na primer, ukoliko mi dizajniramo flajer ili brošuru, lektura se ne naplaćuje.

Grafički dizajn

Industrijski standard koji se uzima pri obračunu cene u oblasti grafičkog dizajna baziran je na radnom satu i procenjenom vremenu potrebnom za okončanje posla.

Cena radnog sata je 1.150,00 dinara po započetom satu. Naravno, tipske stvari imaju svoju uobičajenu cenu pa će tako izrada vizitkarti koštati 700,00 dinara, A5 ili A6 flajer 2.000,00 dinara i tako dalje. Korekcije su moguće u zavisnosti od samog materijala.

Prelom teksta i priprema za štampu

Cena preloma teksta takođe zavisi od samog materijala, ali je opseg u kome se cena kreće je od 115,00 do 200,00 dinara po strani, odnosno od 1 do 1,5 evra.

Na primer, broj strana snižava cenu strane, unos i obrada eventualnih fotografija, grafikona ili tabela cenu strane poskupljuje itd.

Priprema za štampu se ne naplaćuje ukoliko smo dizajn i/ili prelom radili mi. Ukoliko se radi o prepravci postojećeg materijala npr. za drugu vrstu štampe, cena se obračunava prema radnom satu.

Copywriting

Copywriting odnosno pisanje reklamnih tekstova naplaćuje se 1.150,00 dinara po strani (strana je 1.800 slovnih mesta). Dobar copywiting može mnogo da doprinese vidljivosti Vašeg brenda, ali i bržem i efikasnijem plasmanu Vaših proizvoda ili usluga.

Lektura i korektura

Cena lekture i korekture iznosi od 115,00 do 200,00 dinara po strani, odnosno od 1 do 1,5 evra (strana je 1800 slovnih mesta).

Prevodi

Cena prevoda sa stranog na srpski jezik iznosi od 5 do 10 evra po strani (strana je 1.800 slovnih mesta). Na cenu utiče sam materijal, broj strana, rok izrade itd.

Prevođenje na strani jezik naplaćuje se prema dogovoru sa klijentom, u zavisnosti od samog materijala. Naravno, podrazumeva se popust na lekturu teksta koji smo mi prevodili.

Digitalna štampa

[table “” not found /]

[table “” not found /]

[table “” not found /]

[table “” not found /]

[table “” not found /]

U cenu štampe nisu uračunati dizajn i priprema.

U cenu je uračunat ofsetni 80 gsm papir ili kundstruk papir do debljine 100–300 gsm (mat ili sjajni). Štampa na ekskluzivnim papirima podrazumeva doplatu.

Još jednom napominjemo da cena svakog posla umnogome zavisi od samog materijala i da razlike u ceni mogu biti značajne od situacije do situacije. Na primer, ukoliko želite da objavite knjigu, naročito ako je knjiga prevedena sa stranog jezika i nas angažujete da sve poslove na ovom projektu obavimo za Vas, cena će biti drastično niža od pukog sabiranja svih stavki.

Sedište

Digitalna štamparija